ماه: اکتبر 2018

طرح وکتور برای لیزر : جعبه برای بطری

طرح وکتور برای لیزر : جعبه برای بطری طرح فوق مطابق با فایل نمایشی تقدیمی بصورت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو) و همچنین ( پی دی اف ) قابل استفاده در اغلب برنامه های گرافیکی از جمله ( فتو شاپ ، کرل ، ایلسترایتور و غیره ) همچنین یک فایل …

طرح وکتور برای لیزر : جا کارتی فانتزی

طرح وکتور برای لیزر : جا کارتی فانتزی طرح فوق مطابق با فایل نمایشی تقدیمی بصورت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو) و همچنین ( پی دی اف ) قابل استفاده در اغلب برنامه های گرافیکی از جمله ( فتو شاپ ، کرل ، ایلسترایتور و غیره ) همچنین یک فایل …

طرح وکتور برای لیزر : جا قلمی رو میزی

طرح وکتور برای لیزر : جا قلمی رو میزی طرح فوق مطابق با فایل نمایشی تقدیمی بصورت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو) و همچنین ( پی دی اف ) قابل استفاده در اغلب برنامه های گرافیکی از جمله ( فتو شاپ ، کرل ، ایلسترایتور و غیره ) همچنین یک …

طرح وکتور برای لیزر : پایه شمع وارمر

طرح وکتور برای لیزر : پایه شمع وارمر طرح فوق مطابق با فایل نمایشی تقدیمی بصورت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو) و همچنین ( پی دی اف ) قابل استفاده در اغلب برنامه های گرافیکی از جمله ( فتو شاپ ، کرل ، ایلسترایتور و غیره ) همچنین یک فایل …

طرح وکتور برای لیزر: پایه تخم مرغ

طرح وکتور برای لیزر: پایه تخم مرغ طرح فوق مطابق با فایل نمایشی تقدیمی بصورت وکتور ( سی دی آر ) برنامه ( کرل دراو) و همچنین ( پی دی اف ) قابل استفاده در اغلب برنامه های گرافیکی از جمله ( فتو شاپ ، کرل ، ایلسترایتور و غیره ) همچنین یک فایل نمایشی …

ظرف هخامنش مشبک ابعاد 28.5 * 28.5 سانتی متر

ظرف هخامنش مشبک ابعاد 28.5 * 28.5 سانتی متر طرح فوق به عنوان کاور برای قرار دادن سبزه بر روی سفره هفت سین طراحی شده با نقش هخامنشی که بر تمامی وجوه ظرف حکاکی شده . در محیط کرل دراو طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر ) کاملا آماده برای کار …

کاور یا سینی 8 ضلعی طرح هخامنش

کاور یا سینی 8 ضلعی طرح هخامنش طرح فوق سینی به ابعاد 20*20 سانتی متر برای جنس ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر در محیط کرل دراو طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر ) کاملا آماده برای کار بر روی دستگاه لیزر طراحی شده این طرح در هر وجه …

سینی چوبی به ابعاد 17 * 28 سانتی متر

سینی چوبی به ابعاد 17 * 28 سانتی متر طرح فوق کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ، که میتوانید سبزه آماده شده در ظرف پلا ستیکی یکبار مصرف را داخل آن قرار دهید. طرح فوق در محیط کرل دراو برای جنس ام دی اف 3 میلی متر طراحی شده و کاملا آماده …

سینی چوبی به ابعاد 18 * 24 سانتی متر

سینی چوبی به ابعاد 18 * 24 سانتی متر طرح فوق کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ، که میتوانید سبزه آماده شده در ظرف پلا ستیکی یکبار مصرف را داخل آن قرار دهید. طرح فوق در محیط کرل دراو برای جنس ام دی اف 3 میلی متر طراحی شده و کاملا آماده …

سینی چوبی به ابعاد 25 * 35 سانتی متر

سینی چوبی به ابعاد 25 * 35 سانتی متر طرح فوق سینی به ابعاد 25*35 سانتی متر برای جنس ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر در محیط کرل دراو طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر ) کاملا آماده برای کار بر روی دستگاه لیزر طراحی شده برای این طرح …

طرح آکواریوم کوچک به ابعاد 26*36 در ارتفاع 21 سانتی متر

طرح آکواریوم کوچک به ابعاد 26*36 در ارتفاع 21 سانتی متر طرح فوق در محیط کرل دراو طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر ) تقدیم گردیده و جنس مورد نظر با ضخامت 3 میلی متر میتواند هم ام دی اف و هم پرکسی گلاس باشد . طرح فوق به عنوان کاور …

درشکه فانتزی برای سبزه سفره هفت سین با ابعاد 23*23 سانتی متر

درشکه فانتزی برای سبزه سفره هفت سین با ابعاد 23*23 سانتی متر طرح فوق طرح فانتزی از درشکه به همراه کاور سبزه جهت سفره هفت سین در محیط کرل دراو طراحی شده و جنس مورد نظر ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر بوده . فایل با فورمت وکتور ( سی دی آر ) …

طرح فانتزی پایه ( برای قوری ، سبزه ، تنگ ماهی ) ابعاد 21*21 سانتی متر

طرح فانتزی پایه ( برای قوری ، سبزه ، تنگ ماهی ) ابعاد 21*21 سانتی متر طرح فوق طرح فانتزی و کاربردی پایه است با سطح مفید 21 در 21 سانتی متر که میتواند برای قوری ، سبزه ، تنگ ماهی و نظایر آن مورد استفاده گونه گون قرار بگیرد. طرح در محیط کرل دراو …

طرح گاری فانتزی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 10 * 20 سانتی متر

طرح گاری فانتزی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 10 * 20 سانتی متر طرح فوق مطابق طرح حجمی تقدیمی طرحی فانتزی از گاری که در محیط کرل دراو طراحی شده و جنس مورد نظر ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر و با فورمت ( سی دی آر ) کاملا آماده برای کار …

کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 20 * 20 سانتی متر

کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 20 * 20 سانتی متر طرح فوق کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ، که میتوانید سبزه آماده شده در ظرف پلا ستیکی یکبار مصرف را داخل آن قرار دهید. طرح فوق در محیط کرل دراو برای جنس ام دی اف 3 میلی متر …

پایه شمع وارمر ( تزئینی)

پایه شمع وارمر ( تزئینی) طرح فوق جهت پایه شمع وارمر یا شمع تزئینی برای سفره هفت سین در محیط کرل دراو طراحی شده جنس مورد نظر ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر . فایل با فورمت وکتور ( سی دی آر ) تقدیم گردیده که کاملا آماده کار بر روی دستگاه لیزر …

پایه شمع برای سفره هفت سین

پایه شمع برای سفره هفت سین طرح فوق جهت پایه شمع وارمر یا شمع تزئینی برای سفره هفت سین در محیط کرل دراو طراحی شده جنس مورد نظر ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر . فایل با فورمت وکتور ( سی دی آر ) تقدیم گردیده که کاملا آماده کار بر روی دستگاه …

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 20 * 20 سانتی متر

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 20 * 20 سانتی متر طرح فوق کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ، که میتوانید سبزه آماده شده در ظرف پلا ستیکی یکبار مصرف را داخل آن قرار دهید. طرح فوق در محیط کرل دراو برای جنس ام دی اف 3 میلی متر طراحی شده …

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 23 * 23 سانتی متر

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 23 * 23 سانتی متر طرح فوق کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ، که میتوانید سبزه آماده شده در ظرف پلا ستیکی یکبار مصرف را داخل آن قرار دهید. طرح فوق در محیط کرل دراو برای جنس ام دی اف 3 میلی متر طراحی شده …

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 23.5 * 18.5 سانتی متر

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 23.5 * 18.5 سانتی متر طرح فوق کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ، که میتوانید سبزه آماده شده در ظرف پلا ستیکی یکبار مصرف را داخل آن قرار دهید. طرح فوق در محیط کرل دراو برای جنس ام دی اف 3 میلی متر طراحی شده …

گاو صندوق چوبی آنتیک . اسکرول ساو

گاو صندوق چوبی آنتیک . اسکرول ساو طرح گسترده جعبه به شکل گاو صندوق بسیار زیبا و جذاب ، با کاربرد های بسیار متنوع ،طرح با فورمت ( پی دی اف ) تقدیم گردیده ، همراه با چهار عکس از نمونه های اجرا شده با فورمت ( جی پی ای جی ) . و همچنین …

جعبه فانتزی ( خانه عروسکی ) . اسکرول ساو

جعبه فانتزی ( خانه عروسکی ) . اسکرول ساو طرح گسترده جعبه ، جذاب و متفاوت برای کودکان، بخصوص اتاق کودک ، به شکل خانه عروسکی و حیوانات ، طرح با فورمت ( پی دی اف ) تقدیم گردیده ، همراه با دو عکس از نمونه اجرا شده برای درک بهتر حجمی کار با فورمت …

جعبه ویژه جشن عروسی ( تحویل عکس به همراه فلش مموری فایل ها ) . اسکرول ساو

جعبه ویژه جشن عروسی ( تحویل عکس به همراه فلش مموری فایل ها ) . اسکرول ساو طرح گسترده جعبه ، جذاب و متفاوت به شکل کتاب ویژه هنرمندان عکاس ، همچنین زوج های جوان ، برای تقدیم شیت عکس های چاپ شده به همراه فلش مموری فایل ها ، طرح با فورمت ( پی …

تحقیق درمورد رنگهاي سرد و نامناسب در فضاهاي آموزشي

تحقیق درمورد رنگهاي سرد و نامناسب در فضاهاي آموزشي تحقیق درمورد رنگهاي سرد و نامناسب در فضاهاي آموزشي 8صفحه بافرمت WORD رنگهاي سرد و نامناسب در فضاهاي آموزشي تخته سياه، گچ، نيمكت و زمين بازي، همه آن چيزي نيست كه از مدرسه انتظار داريم. توجه به فضاي رنگي و فيزيكي مدارس، چند صباحي است كه …

آموزش ساخت عروسک خمیری

آموزش ساخت عروسک خمیری فیلم آموزشی ساخت عروسک خمیری حاضر ،یکی از بهترین و ساده ترین روشهای آموزش ساخت عروسک های خمیری است. علاقمندان به کار و درآمد در خانه با وسایلی ساده و ابتدایی که به راحتیو با هزینه ای ناچیز قابل تهیه است می توانند نسبت به ساخت عروسکهای زیبا و متنوع اقدام …

آشنايي با آثار تاريخي، گردشگري، سوغات، صنايع دستي، موقعيت جغرافيايي و . . . شهرهاي ايران

آشنايي با آثار تاريخي، گردشگري، سوغات، صنايع دستي، موقعيت جغرافيايي و . . . شهرهاي ايران آشنايي با آثار تاريخي، گردشگري، سوغات، صنايع دستي، موقعيت جغرافيايي و . . . شهرهاي ايران معرفي موقعت مکاني آثار تاريخي در کل شهرهاي ايران… جزئیات بیشتر / دانلود سایر رشته های هنر آشنايي با آثار تاريخي، گردشگري، سوغات، …

جام جهانی در جوادیه

جام جهانی در جوادیه خلاصه داستان : کتاب جام جهانی در جوادیه -چاپ نهم داستان چند نوجوان پایین شهری که به دنبال یک جای مناسب برای فوتبال های تابستان شان می گشتند که از قضا با پسر سفیر کانادا در ایران آشنا می شوند و مسابقه ای را در زمین خاکی محله شان ترتیب می …

کتاب آشپزی تصویری

کتاب آشپزی تصویری نام کتاب : کتاب الکترونیکی آشپزی (تصویری) تعداد صفحه : 30 قالب کتاب :PDF   در این کتاب با طرز تهیه انواع (پیش غذا – غذای اصلی و دسر های متنوع) آشنا خواهید شد. مطالب این کتاب همراه با تصویر مربوط به غدای در حال آموزش می باشد که می تواند شما …

آموزش اهنگسازی، تنظیم و خوانندگی

آموزش اهنگسازی، تنظیم و خوانندگی {آموزش آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی فقط 98/000 تومان}   برای عزیزانی که به علت فقر توانایی خرید کتاب ها و همچنین رفتن به کلاس های آموزشی آهنگسازی، تنظیم و خوانندگی را ندارند فراگیری موسیقی بسیار دشوار شده است. هدف من از تهیه این پکیج کمک به این دسته از دوستان …

دانلود کتاب انسان، طبیعت، طراحی 2 – تالیف محمد علی شاکری راد – پیام نور – pdf

دانلود کتاب انسان، طبیعت، طراحی 2 – تالیف محمد علی شاکری راد – پیام نور – pdf دانلود کتاب انسان، طبیعت، طراحی 2 تالیف محمد علی شاکری راد منبع رشته هنر پیام نور شامل 266 صفحه با فرمت pdf   … جزئیات بیشتر / دانلود موزیک دانلود کتاب انسان، طبیعت، طراحی 2 – تالیف محمد …

دانلود کتاب آشنایی با هنر در تاریخ 1 – غلامعلی حاتم – هنر پیام نور – pdf

دانلود کتاب آشنایی با هنر در تاریخ 1 – غلامعلی حاتم – هنر پیام نور – pdf دانلود کتاب آشنایی با هنر در تاریخ 1 تالیف دکتر غلامعلی حاتم انتشارات پیام نور منبع رشته هنر شامل 190 صفحه در قالب فایل pdf… جزئیات بیشتر / دانلود موزیک دانلود کتاب آشنایی با هنر در تاریخ 1 …

دانلود کتاب آشنایی با هنر در تاریخ 2 – غلامعلی حاتم – هنر پیام نور – pdf

دانلود کتاب آشنایی با هنر در تاریخ 2 – غلامعلی حاتم – هنر پیام نور – pdf دانلود کتاب آشنایی با هنر در تاریخ 2 تالیف دکتر غلامعلی حاتم منبع رشته هنر شامل 157 صفحه در قالب pdf … جزئیات بیشتر / دانلود موزیک دانلود کتاب آشنایی با هنر در تاریخ 2 – غلامعلی حاتم …

دانلود کتاب آشنایی با هنرهای سنتی ایران – تالیف زهرا تجویدی و محمد علی شاکری راد – هنر پیام نور- pdf

دانلود کتاب آشنایی با هنرهای سنتی ایران – تالیف زهرا تجویدی و محمد علی شاکری راد – هنر پیام نور- pdf دانلود کتاب آشنایی با هنرهای سنتی ایران تالیف زهرا تجویدی ومحمد علی شاکری راد منبع رشته هنر پیام نور شامل 392 صفحه در قالب فایل pdf  … جزئیات بیشتر / دانلود موزیک دانلود کتاب …

دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 1 -حمید آقاخانی و احمد منتظری رودبارکی – هنر پیام نور -pdf

دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 1 -حمید آقاخانی و احمد منتظری رودبارکی – هنر پیام نور -pdf دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 1 تالیف حمید آقاخانی و احمد منتظری رودبارکی منبع رشته هنر پیام نور شامل 290 صفحه با فرمت pdf… جزئیات بیشتر / دانلود موزیک دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 1 -حمید آقاخانی و …

دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 2 – حمید آقاخانی و احمد منتظری رودبارکی – هنر پیام نور -pdf

دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 2 – حمید آقاخانی و احمد منتظری رودبارکی – هنر پیام نور -pdf دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 2 تالیف حمید آقاخانی و احمد منتظری رودبارکی منبع رشته صنایع دستی پیام نور شامل 207 صفحه با فرمت pdf… جزئیات بیشتر / دانلود موزیک دانلود کتاب مبانی هنرهای تجسمی 2 – …

دانلود کتاب هنر و تمدن اسلامی 1- تالیف غلامعلی حاتم -پیام نور- pdf

دانلود کتاب هنر و تمدن اسلامی 1- تالیف غلامعلی حاتم -پیام نور- pdf دانلود کتاب هنر و تمدن اسلامی 1 تالیف غلامعلی حاتم انتشارات پیام نور منبع رشته هنر شامل 264 صفحه با فرمت pdf… جزئیات بیشتر / دانلود موزیک دانلود کتاب هنر و تمدن اسلامی 1- تالیف غلامعلی حاتم -پیام نور- pdf دانلود کتاب …

آموزش تنبک حسین تهرانی با همکاری هوشنگ ظریف، فرهاد فخرالدینی و مصطفی پورتراب به همراه نت های تمرینی 128 صفحه pdf

آموزش تنبک حسین تهرانی با همکاری هوشنگ ظریف، فرهاد فخرالدینی و مصطفی پورتراب به همراه نت های تمرینی 128 صفحه pdf آموزش جامع تنبک حسین تهرانی با همکاری هوشنگ ظریف، فرهاد فخرالدینی و مصطفی پورتراب به همراه نت های تمرینی 128 صفحه pdf   … جزئیات بیشتر / دانلود موزیک آموزش تنبک حسین تهرانی با …

دانلود نرم افزار کامپیوتر 8bit piano

دانلود نرم افزار کامپیوتر 8bit piano   دانلود نرم افزار پیانو جهت ساخت و تنظم آهنگسازی  امکانات: آهنگسازی ضیط تنظیم راهنما کیبورد و …   شما بعد از پرداخت مبلغ  لینک دانلود برای شما نمایش داده میشود …… این مجموعه را فقط و فقط با قیمت =… جزئیات بیشتر / دانلود موزیک دانلود نرم افزار …

نازکدوزی درجه 2

نازکدوزی درجه 2 نمونه سوالات تستی رشته نازکدوزی درجه 2 – زیرمجموعه طراحی و دوخت شامل 12سری سوالات تستی استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای * پکیج استثنایی  … جزئیات بیشتر / دانلود صنایع دستی نازکدوزی درجه 2 دانلود نمونه سوال نازکدوزی,خیاطی,نازکدوزی,سوال تئوری,سوال تستی,فنی و حرفه ای

مجموعه لایه باز کاراکتر های دختر و پسر نوجوان

مجموعه لایه باز کاراکتر های دختر و پسر نوجوان مجموعه کاراکتر های دختر و پسر نوجوانمورد استفاده در بنرهای تبلیغاتیمخصوص تبلیغات کنکوربه صورت لایه باز           PSD          2 MB… جزئیات بیشتر / دانلود طراحی و گرافیک مجموعه لایه باز کاراکتر های دختر و پسر نوجوان

دانلود لایه باز کارت ویزیت آرایشگاه زنانه

دانلود لایه باز کارت ویزیت آرایشگاه زنانه طرح لایه باز بسیار زیبا و فوق العاده از کارت ویزیت با موضوع آرایشگاه زنانه در این پست به نمایش گذاشته شده است این کارت ویزیت مناسب ، شیک و زیباست برای دانلود با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه نمایید . طرح لایه باز فرمت PSD و …

سوالات مسابقه دفاع مقدس

سوالات مسابقه دفاع مقدس بسم الله الرحمن الرحیم مسابقه سوالات فرهنگی دفاع مقدس  به همراه جواب،با سوال های جذاب  و کاربردی و  همچنین طراحی بسیار زیبا گردآوری شده است.  امید است با الهام بخشی از فرهنگ غنی اسلام بتوانیم سبک زندگی شهدا  را در خانواده ها نهادینه کنیم. صفحه طراحی شده  بصورت لایه باز می …

پوستر طبیعت (سه طرح)

پوستر طبیعت (سه طرح) بسم الله الرحمن الرحیم کاربر گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، سه پوستر طبیعت بصورت لایه باز با طراحی بسیار زیبا و جذاب برای استفاده در طراحی های شما قرار گرفته است. با توجه به اینکه طرح ها لایه باز می باشند شما می توانیدمطالب دلخواه خود را جایگزین …

پوستر کودک(سه طرح)

پوستر کودک(سه طرح) بسم الله الرحمن الرحیم کاربر گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ،  سه پوستر کودک بصورت لایه باز با طراحی بسیار زیبا و جذاب برای استفاده در طراحی های شما قرار گرفته است. با توجه به اینکه طرح ها لایه باز می باشند شما می توانیدمطالب دلخواه خود را جایگزین و …

طرح لایه باز (PSD) تقویم سال 1397(شماره 2)

طرح لایه باز (PSD) تقویم سال 1397(شماره 2) طرح لایه باز تقویم سال 1397 به صورت مربعی    این تقویم بصورت 12 فایل جداگانه جهت هر ماه با پسوند PSD فتوشاپ قابل ویرایش طراحی شده و مناسب برای استفاده در تقویم دیواری و تقویم رومیزی و سایر انواع تقویم می باشد.   تقویم سال 97 , …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات ساندویجی و فست فود (2)

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات ساندویجی و فست فود (2) طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات ساندویجی و فست فود   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل ساندویجی و فست فودی می باشد که با رزولیشن 300 و سایز …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات ساندویجی و فست فود (1)

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات ساندویجی و فست فود (1) طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات ساندویجی و فست فود   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل  ساندویجی و فست فودی می باشد که با رزولیشن 300 و سایز …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات فروشگاه سیسمونی نوزاد و دکوراسیون کودک

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات فروشگاه سیسمونی نوزاد و دکوراسیون کودک طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات فروشگاه سیسمونی نوزاد و دکوراسیون کودک   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل سیسمونی و دکوراسیون کودک می باشد که با رزولیشن 300 و …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات شیرینی سرا و شیرینی فروشی و کیک

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات شیرینی سرا و شیرینی فروشی و کیک طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات شیرینی سرا و شیرینی فروشی و کیک   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل شیرینی سرا و شیرینی فروشی و کیک می باشد …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات آتلیه عکاسی و فیلمبرداری

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات آتلیه عکاسی و فیلمبرداری طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات  آتلیه عکاسی و فیلمبرداری   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل  آتلیه عکاسی و فیلمبرداری می باشد که با رزولیشن 300 و سایز 25 …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات فروشگاه رینگ و لاستیک و آپاراتی

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات فروشگاه رینگ و لاستیک و آپاراتی طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات فروشگاه رینگ و لاستیک و آپاراتی   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل فروشگاه رینگ و لاستیک و آپاراتی می باشد که با رزولیشن …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات تولید رومبلی و روتختی و تعمیرات مبل و تخت

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات تولید رومبلی و روتختی و تعمیرات مبل و تخت طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات تولید رومبلی و روتختی و تعمیرات مبل و تخت   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل تولید رومبلی و روتختی …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات رستوران و غذاخوری و تهیه غذا

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات رستوران و غذاخوری و تهیه غذا طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات رستوران و غذاخوری و تهیه غذا   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل رستوران و غذاخوری و تهیه غذا می باشد که …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات دوربین های مداربسته حفاظتی و دزدگیر

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات دوربین های مداربسته حفاظتی و دزدگیر طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات دوربین های مداربسته حفاظتی و دزدگیر   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل دوربین های مداربسته حفاظتی و دزدگیر می باشد که با …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات تولید درب و پنجره ضدسرقت و دوجداره

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات تولید درب و پنجره ضدسرقت و دوجداره طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات تولید درب و پنجره ضدسرقت و دوجداره   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل تولید درب و پنجره ضدسرقت و دوجدارهمی …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات خیاطی و دوخت لباس مجلسی و مانتو

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات خیاطی و دوخت لباس مجلسی و مانتو طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات خیاطی و دوخت لباس مجلسی و مانتو   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل خیاطی و دوخت لباس مجلسی و مانتو می …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پوشاک آقایان و فروشگاه کت و شلوار

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پوشاک آقایان و فروشگاه کت و شلوار طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پوشاک آقایان و فروشگاه کت و شلوار   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل پوشاک فروشی و پوشاک آقایان می باشد که …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی 2

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی 2 طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی 2   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل پرده فروشی و پرده سرا می باشد که با …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی 1

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی 1 طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات پرده سرا و پرده فروشی 1   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل پرده فروشی و پرده سرا می باشد که با …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات بیمه سامان

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات بیمه سامان طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات بیمه سامان   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل بیمه سامان می باشد که با رزولیشن 200 و سایز 25 در 35 طراحی شده است. نوع فرمت: …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات آموزشگاه رانندگی

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات آموزشگاه رانندگی طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات آموزشگاه رانندگی   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل آموزشگاه رانندگی می باشد که با رزولیشن 200 و سایز 25 در 35 طراحی شده است. نوع فرمت: …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات مشاور املاکی و بنگاه معاملات املاک

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات مشاور املاکی و بنگاه معاملات املاک طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات مشاور املاکی و بنگاه معاملات املاک   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت شغل مشاور املاکی و بنگاه معاملات املاک می باشد که با رزولیشن …

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات آژانس تاکسی تلفنی

طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات آژانس تاکسی تلفنی طرح لایه باز (PSD) تقویم دیواری 1397 جهت تبلیغات آژانس تاکسی تلفنی این فایل شامل طرح مدرن و شیک تقویم دیواری لایه باز فتوشاپ مناسب جهت آژانس تاکسی تلفنی می باشد که با رزولیشن 200 و سایز 25 در 35 طراحی شده است. نوع فرمت: TIF لایه …

طرح لایه باز تقویم سال جدید 1397 (شماره 1)

طرح لایه باز تقویم سال جدید 1397 (شماره 1) طرح لایه باز تقویم سال 1397 (به صورت مربعی)   این تقویم بصورت 12 فایل جداگانه جهت هر ماه با پسوند PSD فتوشاپ قابل ویرایش طراحی شده و مناسب برای استفاده در تقویم دیواری و تقویم رومیزی و سایر انواع تقویم می باشد.   تقویم سال …

طرح لایه باز تقویم سال جدید 1397شماره 1

طرح لایه باز تقویم سال جدید 1397شماره 1 طرح لایه باز تقویم سال 1397 به صورت افقی   این تقویم بصورت 12 فایل جداگانه جهت هر ماه با پسوند PSD فتوشاپ قابل ویرایش طراحی شده و مناسب برای استفاده در تقویم دیواری و تقویم رومیزی و سایر انواع تقویم می باشد.   تقویم سال 97 …

طرح لایه باز (PSD) تراکت فروش تشک لمینیک (یک رو A5)

طرح لایه باز (PSD) تراکت فروش تشک لمینیک (یک رو A5) طرح لایه باز (PSD) تراکت فروش تشک لمینیک  این فایل شامل طرح مدرن و شیک تراکت لایه باز فتوشاپ (PSD)تشک فروشی (تشک لمینیک) می باشد  که به صورت 1 رو با رزولیشن 300 و سایز A5  طراحی شده است.   … جزئیات بیشتر / دانلود …

طرح لایه باز (PSD) تراکت مرغ بریانی، مرغ سوخاری و فست فود و ساندویجی نانا (2رو + منوی غذا)

طرح لایه باز (PSD) تراکت مرغ بریانی، مرغ سوخاری و فست فود و ساندویجی نانا (2رو + منوی غذا) طرح لایه باز (PSD) تراکت مرغ بریانی، مرغ سوخاری و فست فود و ساندویجی نانا (2رو + منوی غذا)   این فایل شامل طرح مدرن و شیک تراکت لایه باز فتوشاپ (PSD)می باشد که می توانید …

طرح لایه باز (PSD) تراکت مرغ بریانی و فست فود و فلافلی خورشیدی (2رو + منوی غذا)

طرح لایه باز (PSD) تراکت مرغ بریانی و فست فود و فلافلی خورشیدی (2رو + منوی غذا) طرح لایه باز (PSD) تراکت مرغ بریانی و فست فود و فلافلی خورشیدی (2رو + منوی غذا) این فایل شامل طرح مدرن و شیک تراکت لایه باز فتوشاپ (PSD)می باشد که می توانید برای مشاغلی مانند مرغ بریانی، …

طرح لایه باز (PSD) تراکت تهیه غذا و رستوران (2رو + منوی غذا)

طرح لایه باز (PSD) تراکت تهیه غذا و رستوران (2رو + منوی غذا) طرح لایه باز (PSD) تراکت تهیه غذا و رستوران (2رو + منوی غذا) تهیه غذای سید این فایل شامل طرح مدرن و شیک تراکت لایه باز فتوشاپ (PSD) تهیه غذا و رستوران می باشد که به صورت 2 رو با رزولیشن 300 و …

مجموعه تراکت های مشاغل ایرانی لایه باز psd (بیش از 450 طرح مختلف در بیش از 60 عنوان شغل)

مجموعه تراکت های مشاغل ایرانی لایه باز psd (بیش از 450 طرح مختلف در بیش از 60 عنوان شغل) مجموعه کامل بیش از 450 طرح تراکت مشاغل مختلف کاملا ایرانی دارای بیش از 60 نوع شغل مختلف به صورت دسته بندی شده در فرمت PSD و TIF کاملا لایه باز و قابل ویرایش در برنامه فتوشاپ …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 32

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 32 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم پدر به صورت افقی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD طرح لایه …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 29

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 29 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم چهلمین روز درگذشت مادر به صورت افقی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 30

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 30 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم چهلمین روز درگذشت جوان ناکام به صورت افقی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 31

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 31 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم چهلمین روز درگذشت جوان ناکام به صورت افقی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 24

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 24 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم درگذشت پدر به صورت افقی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD طرح …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 28

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 28 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم درگذشت مادر به صورت افقی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD طرح …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 22

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 22 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم چهلم مادر به صورت افقی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD طرح لایه …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 21

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 21 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم درگذشت جوان ناکام   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD طرح لایه باز اعلامیه …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 19

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 19 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم درگذشت مادر به صورت افقی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD طرح لایه …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 18

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 18 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم درگذشت مادر به صورت عمودی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD طرح لایه …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 16

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 16 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم پدر به صورت عمودی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD طرح لایه باز …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 15

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 15 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم پدر به صورت افقی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD طرح لایه …

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 14

طرح لایه باز (psd) اعلامیه ترحیم 14 طرح لایه باز اعلامیه ترحیم پدر به صورت افقی   اعلامیه ترحیم اعلامیه ترحیم PSD دانلود اعلامیه ترحیم دانلود رایگان طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح اعلامیه ترحیم دانلود طرح اعلامیه ترحیم PSD دانلود طرح لایه باز اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم طرح اعلامیه ترحیم PSD طرح لایه …

طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت اگزوزسازی ، تعمیرات اگزوز و اگزوزفروشی 2

طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت اگزوزسازی ، تعمیرات اگزوز و اگزوزفروشی 2 طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت اگزوزسازی ، تعمیرات اگزوز و اگزوزفروشی این فایل شامل طرح مدرن و شیک کارت ویزیت لایه باز فتوشاپ (PSD) کارت ویزیت اگزوزسازی ، تعمیرات اگزوز و اگزوزفروشی می باشد که به صورت 1 رو با رزولیشن …

طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت اگزوزسازی ، تعمیرات اگزوز و اگزوزفروشی 1

طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت اگزوزسازی ، تعمیرات اگزوز و اگزوزفروشی 1 طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت اگزوزسازی ، تعمیرات اگزوز و اگزوزفروشی این فایل شامل طرح مدرن و شیک کارت ویزیت لایه باز فتوشاپ (PSD) کارت ویزیت اگزوزسازی ، تعمیرات اگزوز و اگزوزفروشی می باشد که به صورت 2 رو با رزولیشن 300 و …

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت مشاوره حقوقی ثبت اسناد و املاک

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت مشاوره حقوقی ثبت اسناد و املاک طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت مشاوره حقوقی ثبت اسناد و املاک این فایل شامل طرح مدرن و شیک کارت ویزیت لایه باز فتوشاپ (PSD) مشاوره حقوقی ثبت اسناد و املاک می باشد که به صورت1 رو با رزولیشن 300 و سایز 9 در …

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت فروشگاه محصولات لبنی سنتی 2

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت فروشگاه محصولات لبنی سنتی 2 این فایل شامل طرح مدرن و شیک کارت ویزیت لایه باز فتوشاپ (PSD) طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت فروشگاه محصولات لبنی  می باشد که به صورت 1رو با رزولیشن 300 و سایز 9 در 5 طراحی شده است.  … جزئیات بیشتر / دانلود طراحی …

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت کافی نت و خدمات دانشجویی و کامپیوتری 12

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت کافی نت و خدمات دانشجویی و کامپیوتری 12 این فایل شامل طرح مدرن و شیک کارت ویزیت لایه باز فتوشاپ (PSD) کافی نت و خدمات دانشجویی و کامپیوتری می باشد که به صورت 2رو با رزولیشن 300 و سایز 9 در 5 طراحی شده است.  … جزئیات بیشتر / دانلود طراحی …

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت دفتر ساختمانی و پیمانکاری و برق ساختمان

طرح لایه باز (PSD) کارت ویزیت دفتر ساختمانی و پیمانکاری و برق ساختمان این فایل شامل طرح مدرن و شیک کارت ویزیت لایه باز فتوشاپ (PSD) دفتر ساختمانی و پیمانکاری و برق ساختمان می باشد که به صورت 2رو با رزولیشن 300 و سایز 9 در 5 طراحی شده است.  … جزئیات بیشتر / دانلود طراحی و …

نشریه شهدا

نشریه شهدا بسم الله الرحمن الرحیم فعال فرهنگی گرامی با سلام و دعای خیر نشریه شهدا با مطالب فوق العاده ارزنده و کاربردی پیرامون شهدا طراحی گردیده است.با توجه به مطالب کوتاه و مفید و همچنین طراحی بسیار جذاب این نشریه هر خواننده ای را به خود جذب می نماید.    با عنایت به منویات …

بروشور ولادت حضرت زهرا(س)

بروشور ولادت حضرت زهرا(س) بسم الله الرحمن الرحیم کاربر گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب شما ، بروشور ولادت حضرت زهرا(س) بصورت لایه باز در 2 صفحه با طراحی بسیار زیبا و مطالب مفید و ارزنده گردآوری شده است. مطالب ها بصورتی چیدمان و طراحی گردیده است که خواننده تشویق می شود تمامی مطالب آن …

بروشور حجاب

بروشور حجاب بسم الله الرحمن الرحیم بروشور حجاب و عفاف با مطالب فوق العاده ارزنده و کاربردی پیرامون مسئله مهم حجاب طراحی گردیده است. با توجه به مطالب کوتاه و مفید و همچنین طراحی بسیار جذاب این بروشور هر خواننده ای را به خود جذب می نماید. امید است با الهام بخشی از فرهنگ غنی …

لایه بازکارت ویزیت پیتزا

لایه بازکارت ویزیت پیتزا طرح لایه باز بسیار زیبا و فوق العاده از کارت ویزیت با موضوع پیتزا / فست فود در این پست به نمایش گذاشته شده است این کارت ویزیت مناسب ، شیک و زیباست برای دانلود با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه نمایید . طرح لایه باز فرمت PSD و رزولوشن …

بروشور راهیان نور

بروشور راهیان نور بسم الله الرحمن الرحیم بروشور راهیان نور با مطالب جذاب ، ارزنده و کاربردی و طراحی بسیار زیبا تهیه گردیده است. با توجه به مطالب کوتاه و مفید و همچنین طراحی بسیار جذاب این بروشور هر خواننده ای را به خود جذب می نماید. امید است با الهام بخشی از فرهنگ غنی …

بروشور روز مادر

بروشور روز مادر بسم الله الرحمن الرحیم بروشور روز مادر با مطالب فوق العاده ارزنده و کاربردی و طراحی بسیار زیبا گردآوری شده است. با توجه به مطالب کوتاه و مفید و همچنین طراحی بسیار جذاب این بروشور هر خواننده ای را به خود جذب می نماید. امید است با الهام بخشی از فرهنگ غنی …

بروشور ولادت حضرت زینب(س)

بروشور ولادت حضرت زینب(س) بسم الله الرحمن الرحیم بروشور ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار بصورت لایه باز و طراحی زیبا ، تقدیم به فعالان فرهنگی و پرستاران گرامی.   تذکر: با توجه به زحمات فراوان که برای تهیه این بروشور گردیده است و همچنین رعایت حقوق طراح لطفا از بارگذاری آن …

طرح لایه باز تابلو تهیه غذا و آشپزخانه

طرح لایه باز تابلو تهیه غذا و آشپزخانه طرح لایه باز تابلو تهیه غذا و آشپزخانه – طرح لایه باز تهیه غذا و غذای بیرون بر – طرحی جذاب با هارمونی رنگ استاندارد و چشم نواز   مشخصات: دسته بندی: متفرقه کد طرح: M_805 روزولوشن: dpi 72 فرمت فایل: psd حجم فایل فشرده: 26mb ابعاد …

تراکت رستوران

تراکت رستوران طرح لایه باز تراکت رستوران – فایل لایه باز تراکت رستوران مجلل مشخصات: دسته بندی: تراکت رنگی کد طرح: 908 روزولوشن: dpi 300 فرمت فایل: psd حجم فایل فشرده: 12mb ابعاد فایل: A5 مد رنگ: cmyk لایه های فایل: باز   فایل zip شامل فایل psd کار بوده و فونتهای مورد استفاده نیز …

طرح لایه باز کارت ویزیت جواهری و طلافروشی

طرح لایه باز کارت ویزیت جواهری و طلافروشی طرح لایه باز کارت ویزیت جواهری و طلافروشی -طرح لایه باز کارت ویزیت طلا و جواهری -طرح شیک و جذاب مناسب جواهری و فروشگاه طلا ……………………………… مشخصات: دسته بندی: کارت ویزیت کد طرح: 112 روزولوشن: dpi 300 فرمت فایل: psd حجم فایل فشرده: 3.7mb ابعاد فایل: 6*9 …

طرح لایه باز کارت ویزیت آرایشگاه بانوان(2)

طرح لایه باز کارت ویزیت آرایشگاه بانوان(2) طرح لایه باز کارت ویزیت آرایشگاه زنانه -طرح لایه باز کارت ویزیت سالن زیبایی -طرح شیک و جذاب مناسب برای آرایشگاه زنانه و سالن های زیبایی ……………………………… مشخصات: دسته بندی: کارت ویزیت کد طرح: 111 روزولوشن: dpi 300 فرمت فایل: psd حجم فایل فشرده: 2.75mb ابعاد فایل: 6*9 …